Algemeen

 • Tennis-, padel-, of sportkleding is verplicht.
 • Een ontbloot bovenlichaam is niet toegestaan op het park.
 • De banen mogen alleen betreden en bespeeld worden met tennisschoenen of sportschoenen zonder grof profiel/noppen en/of scherpe randen aan de zool.
 • Zowel voor het betreden als bij het vertrek van de banen dient men de schoenen goed te reinigen met behulp van de daarvoor beschikbare borstels en matten.
 • Gillen en schreeuwen op de banen is niet gewenst omdat dat als uitermate hinderlijk door anderen wordt ervaren.
 • Niet dwars over de banen lopen. Alle banen hebben een eigen ingang.
 • Niet door de beplanting lopen.
 • Stap tijdens de baanwissel niet over het net.
 • Je mag op de banen niet roken of eten en er geen glaswerk op meenemen.
 • Honden dienen altijd te zijn aangelijnd en zijn op de banen niet toegestaan.
 • Ga netjes om met het materiaal en de spullen.
 • Leun niet op de netten en wees voorzichtig met de afrastering.
 • Is er iets met het materiaal of de banen niet in orde, licht dan iemand achter de bar of iemand van de wedstrijdleiding in.
 • Aanwijzingen door personeelsleden zijn bindend.
 • Schade ontstaan door nalatigheid van een lid of gastspeler wordt op de desbetreffende persoon verhaald.
 • Verder is het gewenst serviesgoed, glazen en lege flesjes die men buiten heeft gebruikt zelf weer aan de bar af te geven.
 • Sleep na iedere speelsessie de volledige gravelbaan.

T.O.C. gaat voor duurzaamheid en dus scheiden wij al ons afval. Wij verzoeken alle bezoekers van ons park hun afval te deponeren in de juiste afvalbakken.

Bij slecht weer

 • Als de gravelbanen niet bespeelbaar zijn dan kunnen we uitwijken naar kunstgrasbanen. Hierbij hanteren we dat wedstrijden te allen tijde moeten doorgaan. Als er dan nog banen overblijven dan zijn deze voor de tennisscholen. Als er dan nog banen overblijven dan zijn deze voor contractanten en daarna voor leden. Het kan dus zijn dat een vaste huurder of lid in dat geval de door hem/haar afgehangen baan geannuleerd ziet worden. Omdat er pas rond 08:50 uur medewerkers op het tennispark aanwezig zijn kan het zijn dat de vroege huurders (09:00 uur) last-minute alsnog niet kunnen tennissen.
 • Tijdens echte regen (niet bij een paar druppels), bij gladheid na regen en bij plassen op de baan is het niet toegestaan op de gravelbanen (1 t/m 6) te tennissen.
 • Het is ten strengste verboden om te slepen in plassen of tijdens regen! Hierdoor trek je de bovenlaag dicht en dit zal de doorlaatbaarheid niet ten goede komen. Er ontstaan dan meer plassen die slechter weg zullen trekken.
 • Het is pas weer toegestaan te tennissen wanneer de gravelbanen helemaal droog (plas- en glinstervrij) zijn.
 • Op de gravelbanen mag bij vorst wel worden gespeeld. Bij opdooi, ijzel en sneeuw niet. Na nachtvorst zal de bovenlaag ontdooien waardoor deze papperig en glad wordt. Als je er alsnog overheen loopt dan beschadig je de baan.

Tennis Kunstgrasbanen (7 t/m 10)

 • De 4 kunstgrasbanen zijn in principe het gehele jaar te bespelen. Uitsluitend in geval van o.a. een vastgevroren sneeuwlaag, ijzel en opdooi zijn de banen gesloten. Het spelen op een losse sneeuwlaag of bij vorstaanslag (rijp) is geheel voor eigen risico.
 • Test of er nog sprake is van opdooi in de kunstgrasbanen om te bepalen wanneer er weer gespeeld kan worden. Dit is relatief eenvoudig te testen. Door de balstuit te testen kan worden bepaald of de kunstgrasbanen weer veilig bespeelbaar zijn. Beperk het aantal voetstappen op de banen en test de balstuit in de uitloop en niet in het speelveld.

o   Onbespeelbaar: de bal stuit slecht en de klank van de balstuit klinkt dof.

o   Bespeelbaar: de bal stuit minimaal 80% omhoog en de klank van de balstuit klinkt helder.

Baanonderhoud 

 • Baanonderhoud vindt uitsluitend plaats door personeel aangesteld door de parkeigenaar. Deze ”groundsmen” dienen te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld de banen te kunnen onderhouden, Uiteraard wordt er altijd rekening gehouden met geplande wedstrijden, competities, trainingen, toernooien enz.
 • Onregelmatigheden in de banen dienen te worden gemeld bij het barpersoneel. Het is nooit toegestaan om zelf te repareren.

Baanverlichting en duurzaamheid

 • De baanverlichting gaat uiterlijk om 23:00 uur uit. Daarna kan er niet meer worden gespeeld. Tijdens toernooien of activiteiten gelden soms andere tijden voor het uitschakelen van de lampen. Mocht je van de baan gaan en je ziet dat er geen banen meer gebruikt worden dan is het gewenst om dit aan te geven bij het barpersoneel.
 • Omdat de baanverlichting per 2 banen geschakeld is vragen we onze leden zo veel mogelijk om af te hangen naast een duo-baan die reeds is afgehangen. Baan 1 is gecombineerd met baan 2, baan 3 met baan 4 etc. Mede om deze reden kan het voorkomen dat je alsnog een andere baan krijgt toegewezen dan de baan die je hebt afgehangen.