Beëindiging lidmaatschap

Het opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk gebeuren, uiterlijk vóór 15 januari van het lopende tennisjaar. Stuur een email naar de ledenadministratie. Binnen 14 dagen wordt door de ledenadministratie deze opzegging bevestigd. Opzeggen kan al gedurende het lopende jaar. Het lidmaatschap eindigt echter altijd pas op 31 maart.
Wie op 15 januari lid is dient de contributie voor het volgende tennisjaar volledig te voldoen. Restitutie van de contributie vindt onder geen enkel beding plaats, behoudens door onvolkomenheden van de vereniging zelf.

Geblesseerd of een seizoen niet tennissen?

Mocht je geblesseerd zijn voor het seizoen of om een andere reden niet kunnen tennissen, dan kun je voor € 30,00 per jaar ”slapend lid” worden. Dit dient te worden doorgegeven vóór 1 maart.

Als je als slapend lid besluit om in de loop van het jaar weer te gaan tennissen, dan kan het lidmaatschap opnieuw worden geactiveerd. Het contributiegeld zal dan naar rato in rekening worden gebracht. Neem hiervoor contact op met de Ledenadministratie

Ook hier geldt dat restitutie van de contributie onder geen enkel beding plaatsvindt, behoudens in geval van onvolkomenheden van de vereniging zelf.

Nieuw adres?

Ben je verhuisd of heb je een nieuw telefoonnummer? Geef je wijzigingen door aan de ledenadministratie.