Er hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden tijdens de voorjaarscompetitie, even ter herhaling:

In 2017 deden twee nieuwe competitievormen hun intrede: de 8&9-competitie en de Zomeravondcompetitie, en konden clubs ervoor kiezen compact te spelen. Naar aanleiding hiervan is besloten om door te gaan met de nieuwe competitievormen en compact spelen in de reguliere competities af te schaffen en verkort spelen toe te passen bij alle dubbelspelen. Daarnaast zijn de regels omtrent invallen versoepeld.

Compact spelen

Compact spelen betekende dat een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) werd gespeeld als het tot een derde set kwam en dat het Beslissend Punt Systeem (BPS) werd gehanteerd: bij 40-40 volgde direct een winnend punt. Dat werkte, maar vonden veel spelers en Verenigingscompetitieleiders een wel heel rigoureuze verandering. Bovendien was er onvrede over het feit dat de telling per speeldag anders kon zijn. Vandaar dat voor 2018 is gekozen voor uniformiteit in de vorm van verkort spelen in alle dubbelpartijen: alleen een wedstrijdtiebreak (tot en met 10 punten, 2 punten verschil) in plaats van een derde set.

Versoepeling invallersregeling

Tot 2018 moest een speler die vaker dan één keer per week competitie wilde spelen, via de VCL dispensatie aanvragen. Aan deze dispensatie zaten strenge voorwaarden, waardoor het voor verenigingen vaak lastig was om invallers te regelen. Meer dan 60% van de bevraagde VCL’s gaf aan problemen te hebben ondervonden bij het vinden van invallers tijdens de competitie. Zij stonden dan ook positief tegenover het voorstel van de KNLTB, om het voor spelers mogelijk te maken zonder dispensatie een onbeperkt aantal keren per week competitie te kunnen spelen.

Wat ongewijzigd blijft is dat een speler die meer dan één keer in een hoger geklasseerd team heeft gespeeld, zonder dispensatie niet meer in een lager geklasseerd team mag spelen.

Met sportieve groet,

Bert en Chris.