Inschrijfformulier

Middels ondertekening van dit inschrijfformulier:

  • Geef je toestemming voor inschrijving bij T.O.C.
  • Geef je toestemming voor inschrijving bij de KNLTB.
  • Ga je akkoord met de te betalen contributie zoals vermeld in de tabellen.
Deze gegevens gebruiken we voor de facturatie
Deze gegevens gebruiken we voor de facturatie
indien bekend
indien bekend
indien bekend
indien bekend