Als u lid bent van TOC, bent u lid totdat u opzegt.

Het tenniszeizoen bij TOC loop van 1 april t/m 31 maart. Het verenigingsjaar loopt echter van 1 januari t/m 31 december. Wij wijzen u erop dat het lidmaatschap op 1 januari automatisch voor één jaar wordt verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd.

Het bovenstaande is conform de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement van TOC. Deze kunnen door de leden bij het Bestuur worden opgevraagd.

U kunt uw lidmaatschap opzeggen bij de ledenadministratie (info@toc-capelle.nl).

Let op dat u bij uw opzegging uw eigen gegevens duidelijk vermeldt, zodat de opzegging snel verwerkt kan worden. Als de opzegging verwerkt is, krijgt u daarvan een bevestiging.

Wilt u per post opzeggen? Kijk dan even op de bestuurspagina voor de juiste adressen.