Niets is zo lastig als goed communiceren. Het is een hele kunst om daarbij rekening te houden met de verschillende verwachtingen en de wijze waarop iedereen daarmee omgaat. Belangrijke regels hierbij ….. we praten niet over elkaar, maar met elkaar! En wanneer je een klacht hebt, denk dan eens mee over een oplossing! Vanuit de vrijwillige inzet van leden gaat er best wel eens wat mis. Zoek ons dus op wanneer zaken opvallen en help mee de sfeer binnen TOC waar mogelijk te versterken!

Een lastig onderwerp bijvoorbeeld waar nogal eens over gesproken of gemopperd wordt zijn de prijzen van de bar. Direct wordt dan de conclusie getrokken dat dit komt omdat wij als kantine een verlengstuk zijn van het restaurant. Dat zorgt dan, zeggen diverse leden, voor hogere prijzen dan andere verenigingen in de omgeving. Dat ligt toch wel wat genuanceerder…..
Laatst heb ik leden nog moeten laten zien dat de prijzen in de tenniskantine toch echt lager zijn dan die van het restaurant. De prijzen van een competitieschotel zijn dan wel hoger; de kwaliteit hiervan is toch echt van een ander niveau dan de plakjes worst/kaas met wat chippies en toast bij andere verenigingen, zoals ik dat zelf mocht ervaren!

Een oproep aan allen: denk mee wanneer je vindt dat er wat moet veranderen en doe dit met de goede intentie en ideeën.

Willem