Beste TOC leden,

2020 ligt al bijna weer achter ons. Wat een jaar! Wij hopen dat u en uw naasten gezond zijn en blijven. We weten allen hoe een partijtje tennis daar aan kan bijdragen. Gelukkig hebben we het grootste gedeelte van het jaar nog lekker op de baan kunnen staan.

Mede hierdoor hebben veel nieuwe leden zich ingeschreven, die we op deze onpersoonlijke manier toch van harte welkom willen heten!

Helaas is de horeca, dat ook zo’n belangrijk onderdeel uitmaakt van onze vereniging, het grootste gedeelte van het jaar gesloten gebleven.

Mede hierdoor heeft Martin een voor hem ingrijpende beslissing genomen om een gedeelte van zijn tijd in het familiebedrijf te gaan werken en zijn restaurant te sluiten. Brasserie ‘t Hooghe Dorp, waar de tennissers gebruik van maken, zal gedeeltelijk geopend blijven.

Wij -als bestuur- zijn hieromtrent direct in nauw overleg met Martin getreden om de impact voor de vereniging te bespreken.

Over de volgende zaken hebben we heldere afspraken kunnen maken:

1.         openingstijden en verlichting

2.         onderhoud banen; dit zal Martin en collega’s blijven doen

3.         horeca voor tennissers; hier zal Chantal met collega’s voor blijven

Het voorstel dat nu door Martin gedaan is, heeft vrijwel geen impact op u als lid en de mogelijkheden om te spelen. U kunt zich voorstellen dat de horeca, ook na COVID, een iets beperkter aanbod zal leveren. De basisbehoefte van de tennisser zal desondanks ingevuld worden.

Parallel werkt Martin in overleg met het bestuur en andere partijen aan een oplossing voor de langere termijn.

Om uw eventuele vragen te beantwoorden nodigen wij u uit voor een bijzondere ledenvergadering op 22 december om 20.00. Omdat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is wegens Covid-19, stellen wij een andere vorm van vergaderen voor.

Wij verzorgen dan een interactieve live-uitzending via internet, genoemd webinar, via het programma ‘Teams’. U ontvangt dan via e-mail een uitnodiging om deel te nemen. In de uitnodiging is een link opgenomen. Op 22 december even voor 20.00 uur kunt u op de link klikken en dan neemt u online direct deel aan de vergadering. De spelregels rond het vergaderen worden dan eerst uitgelegd.

Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om online te vergaderen, dan melden wij u waar u het adres, waar u fysiek de vergadering kunt volgen in een ruimte waar de maatregelen rondom Covid-19 kunnen worden gehandhaafd.

Graag aanmelden via info@toc-tennis.nl zodat we u een persoonlijke link kunnen sturen.

Wij wensen Martin heel veel succes met zijn “nieuwe” carrière en wensen u een gezonde, mooie decembermaand toe. Tot ziens op de baan!

Bestuur TOC