201608 balvNaar aanleiding van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van juni jl. worden de ideeën uitgewerkt van een tweede labelavond en de vorm waarin ‘hitting partners’ met elkaar verbonden kunnen worden. Verder liggen op de werktafel van het beleidsplan nog onderwerpen als: park en sfeer; ledenwerving en ledenbehoud. Welke leden hebben hier ideeën over, of willen verder meedenken? Meld dit bij Peter Schippers!